ابتکار/ سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع از سوی ثبت احوال را تکذیب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیفالله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور انتشار خبر صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع به نقل از سازمان ثبت احوال را تکذیب و اظهار کرد: «اینکه سازمان ثبت احوال به فرزندان حاصل از رابطه نامشروع شناسنامه می‌دهد، صحت و امکان ندارد. اخباری در این خصوص به نقل از بنده منتشر شد که آن را تکذیب می‌کنم. فرزندان نامشروع درصورتی که دادگاه تایید کند و حکم دهد می‌توانند شناسنامه دریافت کنند. این فرآیند مسئله‌ای است که تنها دادستانی باید آن را تایید کند و سازمان ثبت احوال هیچ دخالتی در آن نخواهد داشت».

این در حالی است که پیشتر ایرنا خبری درخصوص صدور شناسنامه برای نوزادان حاصل از رابطه نامشروع منتشر کرد. بر اساس این گزارش سیفالله ابوترابی دراینباره گفته بود: «نوزادانی که پدر آنها نامعلوم است، چنانچه دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند، شناسنامه آنان با نام خانوادگی مادر صادر می‌شود». وی فرآیند صدور شناسنامه برای نوزادان در ایران را شامل چهار قسمت دانست که دسته چهارم فرآیند گرفتن شناسنامه برای نوزادان، شامل فرزندانی خواهد بود که پدر آنها نامعلوم است. ابوترابی تاکید کرد: «دسته چهارم فرآیند گرفتن شناسنامه برای نوزادان، شامل فرزندانی است که پدر آنها نامعلوم است. در اینگونه موارد باید به دادگاه مراجعه شود تا نامعلومی پدر اثبات شود و چنانچه دادگاه حکم صادر کند ثبت احوال هم برای نوزاد به نام خانوادگی مادر شناسنامه صادر می‌کند».

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar