رپرتاژ آگهی/دل های بزرگ در دل خاکِ سرد، بذر مهربانی می کارند.
زمین حاصل خیزِ دل هایمان را با بذر مهربانی بارور کنیم، آن قدر که باران عشق ببارد و امید را بر دل های خسته برویاند؛ رویش مهربانی هایمان طبیعت را بپا می خیزاند، اگر ما بخواهیم.
با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در بانک ملّی ایران، نیکی بکاریم و عشق درو کنیم.
جشنواره رویش بذر مهربانی با جوایزی نفیس، پاداشی برای مهربانی های شماست. با افتتاح حساب قرض الحسنه در بانک ملّی ایران، علاوه بر برخورداری از پاداش معنوی، شانس خود را در قرعه کشی نیز امتحان کنید.
۹۰ کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان،

 ۲۹۰ کمک هزینه خرید خودروی داخلی هریک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان،
 ۳۹۰ کمک هزینه خرید کالای ایرانی هریک به مبلغ ۲۰ میلیون تومان، 
جوایز سی و نهمین جشنواره بانک ملّی ایران است.
آخرین مهلت جهت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی، پایان مردادماه ۱۳۹۷ می باشد.