گیم اسکن/شاید اولین بار در بازی Skyrim بود که با سامانه‌ی انتخاب/نتیجه‌ی دائمی روبه‌رو شدم. در Fallout هم قصه همین شکلی بود. یعنی هر انتخابی که در بازی می‌کردید، با توجه به فضای باز و توانایی انتخاب بین گزینه‌ها و اعمال مختلف، اثری داشت که تا پایان بازی همراهتان می‌ماند و راهی برای برگشت نداشتید؛ هم دائمی بود، هم مسیر را به نوعی تغییر می‌داد. این قضیه، شروعی بود برای معرفی اکوسیستم در بازی‌های ویدیویی. امروز می‌خواهیم در گیم اسکن با هم درباره‌ی اکوسیستم در بازی‌ها صحبت کنیم.


قصه‌ی انتخاب و نتیجه، سر درازی دارد و ریشه‌اش به بازی‌های رومیزی می‌رسد که شما بهتر از من از آن خبر دارید. بازی‌های ویدیویی هم از یک جایی به بعد با توجه به قابلیت‌های سخت‌افزاری و پیچیده شدن روایت، به سمت امکان ایجاد انتخاب‌های بیشتر از یکی برای بازیکن رفتند. شاید این اولین قدم در جهت رسیدن به دنیای باز و بیشتر کردن اختیار گیمر بوده باشد. لازم است بدانیم که سامانه‌ی انتخاب/نتیجه، دائمی یا غیر آن، به خودی خود یک امتیاز و حسن محسوب نمی‌شود؛ بر اساس سبک و روایت و قابلیت‌هایی که مد نظر سازنده باشد، می‌توان از این مورد در جهت صحیح استفاده کرد.