آخرین خبر/ میان این همه تلخی، گلم دیگر خداحافظ
در این باران دلتنگی، مرا بنگر خداحافظ
.
تو با آن چشم بارانت، نگاهم می کنی آخر
که حالم از غم چشمت، شود بدتر خداحافظ
.
دو چشمِ قرمز و خیست، غروبِ بندر بوشهر
من و بوشهر و دلتنگی ،از این بندر خداحافظ
.
شبیه برگ پاییزی، تو افتادی ز دستانم
تو ای زیبای پاییزی، تو ای دلبر خداحافظ
.
رسیده وقت پایانی، در این ساعات بارانی
من و دریای دلتنگی، گلم دیگر خداحافظ
.
.
محمد صادق رزمیبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید