آخرين خبر/ گر دلم در عشقِ تو ديوانه شد، عيبش مکن
بدر بي نقصان و زر بي عيب و گلْ بي خار نيست

دوستان گويند سعدي! خيمه بر گلزار زن
من گلي را دوست مي‌دارم، که در گلزار نيست

"سعدي"
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد