آخرین خبر/ وادی عشق بسی
دور و دراز است ولی...


طی شود جاده صد ساله،
به " آهی" گاهی.....


اقبال لاهوری
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید