476 0 نظـــــــر  

آخرين خبر/ وادي عشق بسي
دور و دراز است ولي...


طي شود جاده صد ساله،
به " آهي" گاهي.....


اقبال لاهوري
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

476 0 نظـــــــر