آخرین خبر/ آدمِ خاکی ز حق آموخت علم
تا به هفتم آسمان، افروخت علم

این انسانی که از خاک آفریده شده، علم را از حق تعالی آموخت، تا اینکه توانست آسمان هفتم را با نور خود روشن کند. یعنی به اسرار بالا پی برد. پس علم و معرفت است که سبب برتری انسان می شود.

مولوی
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید