آخرين خبر/ اينجا که منم قيمت دل
هر دو جهان است

آنجا که تويي
در چه حساب است دل ما ؟؟؟

صائب تبريزي
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد