آخرین خبر/ اینجا که منم قیمت دل
هر دو جهان است

آنجا که تویی
در چه حساب است دل ما ؟؟؟

صائب تبریزی
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید