آخرین خبر/ با مهریه ی
دو چشم سرخ
یک استکان چای
یک آینه ی شکسته
و 365 پاکت
به عقد دائمی دردهایم در آمده ام
همه رفته اند
گل بچینند..

جلال جاجی زاده
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید