آخرين خبر/ با مهريه ي
دو چشم سرخ
يک استکان چاي
يک آينه ي شکسته
و 365 پاکت
به عقد دائمي دردهايم در آمده ام
همه رفته اند
گل بچينند..

جلال جاجي زاده
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد