آخرين خبر/ مي خوابم
و شبم را
به تو مي سپارم . .

رويايم را
به بيداريت
به رويايت
تا
هر چه مي خواهي
با آن بکني

تا صبح
جهان من
از آن توست . . .


افشين يداللهيبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد