آخرین خبر/ می خوابم
و شبم را
به تو می سپارم . .

رویایم را
به بیداریت
به رویایت
تا
هر چه می خواهی
با آن بکنی

تا صبح
جهان من
از آن توست . . .


افشین یداللهیبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید