آخرين خبر/ هر کودکي با اين پيام به دنيا مي آيد که؛
خداوند هنوز از بشر نا اميد نشده است...

" رابيندرانات تاگور "با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد