آخرين خبر/ دارم سخني با تو و گفتن نتوانم
وين دردِ نهان سوز نهفتن نتوانم

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
من مست چنانم که شنفتن نتوانم

شادم به خيال تو چو مهتاب شبانگاه
گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم

با پرتو ماه آيم و چون سايه ي ديوار
گامي ز سر کوي تو رفتن نتوانم

دور از تو منِ سوخته در دامن شبها
چون شمع سحر يک مژه خفتن نتوانم

فرياد ز بي مهريت اي گل که درين باغ
چون غنچۀ پاييز شکفتن نتوانم

اي چشم سخنگوي، تو بشنو ز نگاهم
دارم سخني با تو و گفتن نتوانم...!


شفيعي کدکني
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد