آخرين خبر/ رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود هنگامي که خداوند از بنده اش راضي شد، به عزرائيل مي فرمايد از جانب من نزد فلاني برو و روح او را براي من بياور تا آنچه که از اعمال انجام داده کافي است.
من او را امتحان نمودم، او را در جايگاه ارجمندي که مورد علاقه من است يافتم.
عزرائيل همراه پانصد فرشته که با آنها شاخه هاي گل و دسته هاي ريشه دار گل زعفران است، از بارگاه الهي به زمين نزول مي کنند و نزد آن بنده صالح مي آيند و هر کدام از آن فرشتگان او را به چيزي بشارت مي دهند که ديگري به چيز ديگر بشارت مي دهد.
در آن هنگام، فرشتگان با شاخه هاي گل و دسته هاي زعفران که در دست دارند، براي خروج روح او از دو طرف در دو صف طولاني مي ايستند تا با جلال و شکوه، از روح آن بنده صالح استقبال کنند.
هنگامي که ابليس آن منظره را مي بيند، دو دستش را بر سر نهاده و فرياد و نعره مي کشد.
پيروان او وقتي او را اين گونه وحشت زده مي نگرند مي پرسند اي بزرگ ما، مگر چه حادثه اي رخ داده است که چنان برافروخته شده اي؟
ابليس مي گويد مگر نمي بيني که اين بنده خدا تا چه اندازه مورد کرامت و احترام واقع شده است، شما در مورد گمراه کردن او کجا بوديد؟
آنها مي گويند ما کوشش خود را در مورد گمراه کردن او کرديم، ولي او از ما اطاعت نکرد.

بحارالانوار/جلد 6،صفحه 161با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد