آخرین خبر/ رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود هنگامی که خداوند از بنده اش راضی شد، به عزرائیل می فرماید از جانب من نزد فلانی برو و روح او را برای من بیاور تا آنچه که از اعمال انجام داده کافی است.
من او را امتحان نمودم، او را در جایگاه ارجمندی که مورد علاقه من است یافتم.
عزرائیل همراه پانصد فرشته که با آنها شاخه های گل و دسته های ریشه دار گل زعفران است، از بارگاه الهی به زمین نزول می کنند و نزد آن بنده صالح می آیند و هر کدام از آن فرشتگان او را به چیزی بشارت می دهند که دیگری به چیز دیگر بشارت می دهد.
در آن هنگام، فرشتگان با شاخه های گل و دسته های زعفران که در دست دارند، برای خروج روح او از دو طرف در دو صف طولانی می ایستند تا با جلال و شکوه، از روح آن بنده صالح استقبال کنند.
هنگامی که ابلیس آن منظره را می بیند، دو دستش را بر سر نهاده و فریاد و نعره می کشد.
پیروان او وقتی او را این گونه وحشت زده می نگرند می پرسند ای بزرگ ما، مگر چه حادثه ای رخ داده است که چنان برافروخته شده ای؟
ابلیس می گوید مگر نمی بینی که این بنده خدا تا چه اندازه مورد کرامت و احترام واقع شده است، شما در مورد گمراه کردن او کجا بودید؟
آنها می گویند ما کوشش خود را در مورد گمراه کردن او کردیم، ولی او از ما اطاعت نکرد.

بحارالانوار/جلد 6،صفحه 161با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید