آخرين خبر/ اگر فکر ميکني‌ برايِ عشق حدي نيست ، اشتباه کرده اي...
که عشق را مرز‌ها مي‌‌سازند و مرز‌ها را عشق . هنوز نديده‌ام عاشقي را آزاد و آزادي را عاشق...


در خانه ما عشق کجا ضيافت داشت/نيکى فيروزکوهيبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد