مهر/ ترجمه ويراست دوم کتاب «چطور زندگي کنيم: سرگذشت مونتني در يک سئوال و بيست جواب»‌ نوشته سارا بيکوِل با ترجمه مريم تقديسي توسط نشر ققنوس منتشر و راهي بازار نشر شد.
ترجمه ويراست دوم کتاب «چطور زندگي کنيم: سرگذشت مونتني در يک سئوال و بيست جواب» ‌ نوشته سارا بيکوِل با ترجمه مريم تقديسي به تازگي توسط نشر ققنوس منتشر و راهي بازار نشر شده است.
ترجمه ويراست اول اين کتاب در سال ۹۲ توسط اين ناشر به چاپ رسيد و حالا ترجمه ويراست دوم آن راهي بازار نشر شده است. نسخه اصلي ويراست دوم اين کتاب در سال ۲۰۱۱ به چاپ رسيده است.
ميشل اکم دو مونتني نجيب‌زاده، دولتمرد و شراب‌سازي که در سال ۱۵۳۳ تا ۱۵۹۲ در منطقه پريگور در جنوب غربي فرانسه زندگي مي‌کرد، با نوشتن اين کتاب ايده اي را ابداع کرد؛ ايده نوشتن درباره خود به منظور خلق آينه‌اي که مردم در آن به انسان بودن خود پي ببرند. او خلاف بسياري از شرح‌حال نويسان زمان خود، شرح حال خود را به منظور ثبت موفقيت‌ها و دستاوردهاي خود ننوشت. همچنين براي ثبت صحت نوشته‌هاي خود اتفاقات تاريخي را به شهادت نگرفت، هرچند مي‌توانست اين کار را انجام دهد.
مونتني کتاب خود را در سال‌هايي نوشت که جنگ‌هاي مذهبي و داخلي کشورش را به نابودي کشيد. او که متعلق به نسلي محروم از ايدئاليسم اميدبخشي بود که هم‌عصران پدرش از آن بهره‌مند بودند، با تمرکز بر زندگي خصوصي‌اش خود را با بدبختي‌هاي جامعه وفق داد. او از آشوب جست، مقام خود را حفظ کرد، در مقام قاضي بخش به پرونده‌هاي دادگاهي رسيدگي کرد و همچون بردبارترين شهردار تاريخ «بوردو» آن‌جا را اداره کرد. او در اين مدت به نوشتن قطعاتي کاوشگرانه و آزاد مشغول بود که به آن‌ها عناوين ساده‌اي مي‌داد. او در مجموع ۱۰۷ مقاله نوشت؛ برخي شامل يک يا دو صفحه‌اند، برخي ديگر بسيار طولاني‌تر.

۲۰ بخش اين کتاب که عنوان هرکدام يک سوال است، به اين ترتيب هستند:
«سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: نگران مرگ نباشيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: توجه کنيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: متولد شويد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: زياد مطالعه کنيد، غالب آن‌چه را مي‌خوانيد فراموش کنيد و کندذهن باشيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: از عشق و فقدان جان سالم به در ببريد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: از ترفندهاي کوچک استفاده کنيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: همه‌چيز را زير سئوال ببريد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: در پستوي مغازه اتاقي خصوصي داشته باشيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: صميمي باشيد و با ديگران زندگي کنيد» و «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: از خواب عادت بيدار شويد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: با ميانه‌روي زندگي کنيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: پاسدار انسانيتتان باشيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: کاري کنيد که هيچ کس قبلا نکرده است»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: دنيا را ببينيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: کارتان را خوب انجام دهيد ولي نه زياد خوب»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: فقط بر حسب اتفاق فلسفه‌ورزي کنيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: در همه چيز تامل کنيد؛ حسرت هيچ‌چيز را نخوريد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: خود را رها کنيد»، «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: عادي و ناکامل باشيد» و «سئوال: چطور زندگي کنيم؟ جواب: بگذاريد زندگي جواب خود باشد».
نوشته‌هاي مونتني نشان مي‌دهند که او وقتي قلم به دست مي‌گرفت درباره تجارب و حالات ذهني‌اش درست همان‌طور که اتفاق افتاده بودند، مي‌نوشت. او اين تجارب را مبناي پرسش‌هاي خود و در راس آن‌ها سئوالي قرار داد که او را به مانند بسياري از هم‌عصرانش مجذوب خود ساخته بود. شايد اين جمله از لحاظ دستوري در زبان انگليسي صحيح نباشد، ولي مي‌توان آن را در سه کلمه ساده بيان کرد: «چطور زندگي کنيم؟»
سارا بيکول در يادداشتش بر ابتداي اين کتاب نوشته است: «نخستين بار بيست سال قبل، زماني که در بوداپست بودم با مونتني آشنا شدم؛ آن زمان به قدري محتاج خواندن کتابي در قطار بودم که دل به دريا زدم و از يک دست‌دوم فروشي ترجمه ارزاني از «مقالات» را خريدم. اين يگانه کتاب انگليسي زبان قفسه بود؛ اصلا انتظار نداشتم از اين کتاب طرفي ببندم. نمي‌دانم به خاطر اين اتفاق از چه کسي تشکر کنم؛ شايد از بخت و اين حقيقت که بهترين اتفاقات زماني در زندگي رخ مي‌دهند که آنچه را به گمانتان مي‌خواهيد نمي‌يابيد؛ و اين حقيقتي است که رنگ و بوي مونتني را دارد.»
اين کتاب ۴۳۰ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قيمت ۲۸۰ هزار ريال منتشر شده است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد