آخرين خبر/ دوست دارم تو را ببينم، ولي براي اين ديدار آماده نيستم. لحظه‌اي که احساس کنم آماده‌ام، برايت مي‌نويسم. آن زمان شايد بتوانيم يکديگر را بهتر بشناسيم. همانطوري که گفتي، شايد اين کاري است که بايد انجام دهيم: بهتر شناختن يکديگر.


جنگل نروژي/هاروکي موراکاميبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد