آخرين خبر/ اين که آدم در يک زمانه ي خاصي به دنيا آمده باشد و خواه ناخواه، زنداني همان زمانه باقي بماند، هم ناجور است هم ناحق. نمونه ي کامل جبر تاسف انگيز هستي.
به اين ترتيب، آدم نسبت به گذشتگان به طرزي ناجوانمردانه، برتري پيدا مي کند، در حالي که در مقايسه با آيندگان، دلقکي بيش نيست.


اندازه گيري دنيا/دانيل کلمانبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد