مهر/ در نشست نقد و بررسی رمان «بی کتابی» مطرح شد که این کتاب نشان دهنده تسلط نویسنده بر تاریخ است و همین که اسطوره ضحاک بازآفرینی و در کنار یک رویدا تاریخی آمده جالب است.
رمان «بی کتابی» نوشته محمدرضا شرفی خبوشان با حضور نویسنده، محمد حنیف و محمدرضا گودرزی در پنجاه و نهمین نشست «ترنم قلم» در فرهنگسرای گلستان نقد شد.
این رمان که در ۲۶۰ صفحه و از سوی انتشارات شهرستان ادب منتشر شده، در گونه رمان های تاریخی می گنجد و ماجرای کتابداری به نام «لسان الدوله» را در زمان مظفرالدین شاه قاجار روایت می کند و به این نکته می پردازد که ایرانی ها در طول تاریخ به کتاب و نسخه های خطی اهمیت می داده اند.
در ابتدای این جلسه نقد و بررسی محمدرضا شرفی خبوشان، نویسنده رمان، صفحاتی از کتاب را خواند و گفت: این رمان مربوط به دوره مشروطه، به توپ بستن مجلس و حرکت مردم در دوره قاجار است. من برای نوشتن این کتاب، حتی به سراغ نسخه های خطی رفتم و منابع دیگر را دیدم.
نویسنده رمان «بی کتابی» همچنین گفت:شغل من، معلمی است و این معلم بودن به درد نوشتن می خورد. عشق اصلی من نوشتن است. من ادبیات خوانده ام و ادبیات هم درس می دهم و رشته من به کار نوشتن کمک می کند.
محمد حنیف، در بخش دیگری از نشست «ترنم قلم» در نقد رمان «بی کتابی» گفت: نویسنده در این رمان، اسطوره ضحالک را بازآفرینی کرده و به صورت نمادین در کنار یک واقعه تاریخی به آن پرداخته است. در کل از نگاه من، روند حرکت داستان خوب بوده و رمان، در مجموع کار خوب و درخوری است.
محمدرضا گودرزی هم در ادامه بیان کرد: مشخص است که نویسنده تحقیق کرده هم درباره مسایل تاریخی و هم موضوعات فنی. او حتی جزییات را هم مطرح کرده است. اما ۹ دهم کتاب، فلاش بک است و این، حرکت داستان را کند می کند اما این که زمان در رفت و برگشت است، ویژگی خوب و مثبت کتاب به شمار می آید.
به گفته این منتقد ادبی نقطه قوت کتاب، لحن درست آن است. همچنین توصیفات جالبی در کتاب آمده و ماجراها نشان دهنده، تسلط راوی بر تاریخ است. اما به نظر من این کتاب داستان است، نه رمان.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar