آخرین خبر/ چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی. اما سالها طول میکشد تا این را بفهمی. وقتی هم که آخر سر می فهمی اش، دیگر خیلی دیر شده. و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست...!


سوختن در آب، غرق شدن در آتش/چارلز بوکفسکیهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar