آخرین خبر/ ما از افراد نزدیک خود بیشتر از دیگران بی خبریم, کسی را که همیشه در کنارمان است دیگر اصلا نمی بینیم.


برهوت عشق/فرانسوا موریاک



همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar