مجله ادبی آوانگارد/ تبلیغ و رواج کتابخوانی در بین ناشران برای برای افزایش سطح سواد کتابخوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شرکت ها و ناشران کتاب برای افزایش سطح سواد جامعه و تبلیغ برای جذب مشتری و در نهایت سود بیشتر همواره به دنبال روش های مدرن و خلاقانه تر برای رسیدن به این هدف هستند.
یک کتاب فروشی در لیتوانی روش تبلیغی جالبی را برای فروش کتاب های خود ابداع کرده که بازنشر تصاویر این تبلیغات در فضای مجازی موجب محبوبیت آنان شده است.