آخرین خبر/ هر چه که هستی، یا هر آنچه که اتفاق افتاده است، فقط شاد باش. شاد باش چرا که اینجا هستی. تو این جا در جهان زیبا هستی و همه چیزهایی که زیباست ممکن است در این جهان پیدا شود.....
فقط شاد باش، و همیشه شاد خواهی ماند. تو همیشه دلیل های بهتری برای شاد بودن داری. تو همیشه چیزهای بیشتر و بیشتری داری که شاد باشی. چون نیروی نور آفتاب بسیار زیاد است، بخصوص نور آفتاب بشر، میتواند هر چیز را تغییر دهد، تغییر شکل دهد، دوباره بازسازی کند، و باعث می شود که هر چیزی به زیبایی خودش باشد. فقط شاد باش، سرنوشتت تغییر خواهد کرد، زندگی جدید شروع خواهد شد و آینده جدید برای تو نمایان می شود.


هر روز با راز/راندا برنهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar