آخرین خبر/ گر تو گرفتارم کنی، من با گرفتاری خوشم!
داروی دردم گر تویی، در اوج بیماری خوشم!


مولاناهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar