آخرین خبر/ یاد گرفتم کناره گیری آسان است.
عقب نشینی؟ راحت. پنهان شدن؟ حل شدن؟ گلچین کردن؟ راحت.
وقتی از دنیا کنار می کشی دنیا هم به همان اندازه از تو کنار می کشد.


جزء از کل/استیو تولتزهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar