آخرین خبر/ سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو
ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی
اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق
کاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی


نتیجه تفال :
1- خواجه در بیتهای 2-8-9- فرماید ( کسی از روزگار نیزرو چشم راحتی و آسودگی ندارد پس ای ساقی جام شرابی بده تا لحظه ای غم را فراموش کنم )( چون انسان کامل در این خاکدان نمی توان یافت باید از نو گل آدم سرشته شود و جهانی جدید بوجود آید )( گریه حافظ در برابر مقام عشق و زنی و ارزشی ندراد چه در جنب دریای محبت عالم همانند یکی قطره باران به نظر می رسید ) اگر درست تفسیر کنید عیناً نیت شما را در بر دارد
2- اگر چه از این پیشامد بسیار غمگین و افسرده اید اما یان پیشامد تجربه ایست تا شما قدری به خود بیایید و مواظب اطراف و اکناف خویش باشید و در قفس طلایی زندگی غرق زرق و برق امور نباشید
3- دستاورد این تلاش هر چه باشد به نفع شماست زیرا جنابعالی با آغوش باز و با خلوص نیت در این راه گام برداشتی و تاکنون مرتکب کوچکترین گناه نشده اید پس راهتان عالی و نیت شما خوبست بنابراین خداوند یا رو یاور شماست واهمه نداشته باشید
4- آقا یا خنم عزیز آدمی خوش مشرب و اهل معاشرت و گردش هستید بطوری که ازتنهایی چندان لذتی نمی برید ولی تحمل می کنید فردی با نک هستید و دیگران به خانواده شما حسادت می کنند اما نمی دانند که دلی پردرد دراید آدمی تودار و بذله گو کم حرف و بسیاردان می باشید بطوریکه دیگران از معاشرت باشما لذت می برند
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar