آخرین خبر/من
صدای نفست را سلامی می دانم؛
که آفتاب
اولین بار
به دانه ی گندم داد. . .

رسول ادهمیهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar