آخرین خبر/ انسانی عادی بودن یک مهارت حسادت برانگیز است،این که بتوانی هر روز صبح با لبخند بیدار شوی.

هیاهوی زمان
جولین بارنزهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar