خراسان/ وقایعی هستند که فقط چون ما از آن‌ها می‌ترسیم، اتفاق می‌افتند. اگر ترس ما آن‌ها را احضار نمی‌کرد، تو هم قبول داری که دیگر برای همیشه نهفته می‌ماندند؟ یقیناً تخیل ماست که اتم‌های احتمال را فعال می‌کند و آن‌ها را گویی از عالم بالا بیدار می‌کند!
برگرفته از «خویشاوندان دور» اثر «کارلوس فوئنتس»


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar