آخرین خبر/ شبی دارم چراغانی،
شبی تابیدنی امشب
دلی نیلوفری دارم،
پری بالیدنی امشب
شبی دیگر، شبی شب تر،
شبی از روز روشن تر
شبی پر تاب و تب دارم،
تبی تابیدنی امشب

قیصر امین پورهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar