آخرین خبر/ دیگر اشک نخواهد ریخت
دیگر گریه نخواهد کرد
دختری که تنش از گِل غم بود و گیسوانش از اندوه های طولانی
دختری که همنام تو بود در نیمه شبی از زمستان ، تصمیمش را همچون هدیه ای گرفت.
فردا صبح او نامش خورشید است و تو که لبخند بزنی او خواهد درخشید.


عرفان نظرآهاریهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar