آخرین خبر/ عشق خودش خواهــد آمـد ، نمیتوان از آن فرار کــرد .
عشق خودش آهسته آهسته و در گوشه ای می آیــد
و در گوشـه ای از قلب مهربــانت آرام و بی سر وصدا می نشیند
و تو متوجه اش نخواهی شد ، بعد ذره ذره قلبت را پر میکند
کم کم مثل ساقه "مهرگیاه" در تمام جانت می پیــچــد و ریشه میدوانـد
به طوری کــه بی آن نمیتوانی تنفس کنــی .....

کتاب همخونه
مریم ریاحی
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar