آخرین خبر/ تا قبل از اینکه اشتیاق چیزی را داشته باشم، احساس تنهایی نمی کردم. تنهایی و نیاز، دو روی یک سکه اند!

مرد داستان فروش/یوستین گردرهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar