آخرین خبر/ شاید در کتاب ها
«دوستت دارم» ساده نوشته شود
ولی شمع های طاقچه خانه ما
خوب با من رفیقند،
می دانند پروانه ای شدم در پس پنجره ها
که هر روز باران را ستایش می کند...

رضا شفیعی
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar