آخرین خبر/ آدمها خوشبخت تر بودند؛ اگر به خیلی چیزها، زودتر اعتراف میکردند.
همه ی ما، زندانی فلان خاطره یا ترس یا سرخوردگی هستیم.


وهم جدایی/سایمون ون بویهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar