آخرین خبر/ همیشه، افراد ساکت را دوست داشته ام. هیچگاه نمیفهمی که در حال رقصیدن در رویای خود هستند یا دارند سنگینی بار هستی را به دوش میکشند.


بخت پریشان/جان گرینهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar