آخرین خبر/ دوستت دارم برای خودت،
برای چشم هایت،
برای دست هایی که نامهربانی را بلد نیست.
برای باور یک احساس، برای خالی نماندن یک عشق.
برای جای جای پای تو بروی برف ها که زمستانم را بهاری میکند.
برای امیدی که با تو همیشه پابرجاست برای تمام فرداهایی که بی تو سپری نمیشود .
دوستت دارم برای خودم،
برای درکنار تو نشستن و با تو به آرامش رسیدن،
برای اعتمادی که هرلحظه هربار زندگی می بخشد دوباره،
برای قاب عکس روی دیوار که بی بوسه نمی ماند،
برای حضورت که شبهای تار را مهتابی میکند،
برای خودم برای خودت برای یک عمر باتو بودن،
دوستت دارم...

حاتمه ابراهیم زاده
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar