آخرین خبر/ انوشیروان ساسانی به خاطر پیرزنی که حاضر نشد خانه‌اش که کنار کاخ بود را بفروشد دیوار کاخ کسری را کج بنا کرد، از ایشان پرسیدند این کجی بهر چیست؟
انوشیروان گفت: این کجی از راستی ماست!همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar