آخرین خبر/ بزرگی اطراف جهان را گشته، سرانجام خلوت گزیده و خاموش نشسته بود و با کسی گفت و شنود نمی کرد. یکی پرسید که این همه جهان را گشته ای، چه دیده ای؟ گفت: «هفت اقلیم را گشتم و جز یک کس و نیم هیچ ندیدم. یکی آن بود که از نیک و بد مردم هیچ نمی گفت و آن دیگری اگر می گفت، نیکی مردم می گفت.»
و لیکن نیمه ای آن بود کز عز
به جز نیکو نگفت از خلق هرگز....

الهی نامه عطارهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar