آخرین خبر/ اگر می شد «توان فراموش کردن» را از انسان گرفت، او دیگر هیچ ستمی را تحمل نمی کرد؛ هیچ کس به اندازه ی کسی که فراموشی را نپذیرد، تنها نیست...
آنکه به زمان های متفاوتی تعلق دارد، معاصر هیچ کس نیست!

قطره اشکی در اقیانوس/مانس اشپریرهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar