آخرین خبر/ کتاب اهدایی از سوی مهدی اخوان‌ثالث به بند 4 شماره 2 زندان قصر در دی‌ماه سال 1345همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar