آخرین خبر/ ‏هیچ وقت ؛
‏«قرص هایی» که
‏حالِ آدم را «خوب» می کنند
‏جای «خوب هایی» که
‏دلِ آدم را «قرص» می کنند
‏نمی گیرند...!

حسین پناهیهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar