آخرین خبر/ آخرین روز اسفند است
از سر شاخ این برهنه چنار
مرغکی با ترنمی بیدار می‌زند نغمه
نیست معلومـم
آخرین شکوه از زمستـان است
یا نخستین ترانه‌های بهار؟

محمدرضا شفیعی‌ کدکنی
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar