آخرین خبر/ بی هیچ اسمی می شه عاشق شد
بی هیچ ردی از خدا رو خاک
من سال ها عاشق شدم بی او
یک حس بی تفسیر وحشتناک

من عاشق رفتار های تو
این ترس بی اندازه از دینم
تو عاشق چیزی که پنهونه
من عاشق چیزی که می بینم

بی هیچ اسمی می شه عاشق شد
جادوی این دلدادگی کم نیست
تا سیب های کال بی تابند
حوای من تقصیر آدم نیست


دور از تو افتادم ولی هر شب
حس می کنم بسیار نزدیکی
خاموش شد فانوس من ای کاش
عادت نمی کردم به تاریکی

از عبدالجبار کاکاییهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar