آخرین خبر/ معرفی کتاب : ازدواج بدون شکست
نویسنده : دکتر ویلیام گلسر و کارلین گلسر
ترجمه : دکتر علی صاحبیهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar