آخرین خبر/ حتما برای شما هم پیش آمده که با شخصی به بحث و جدل بپردازید و با این‌که حق با شماست، احساس کنید در گفتگو و شکست خورده‌اید، و یا هنگام بحث منطقی وقتی استدلالی می‌آورید، طرف مقابل جوابی می‌دهد که فرسنگ‌ها با استدلال منطقی فاصله دارد و می‌تواند در کسری از ثانیه آرامش شما را تبدیل به طوفان عصبی بکند. خونسرد باشید... این اتفاق‌ها در اغلب مواقع وقتی می‌افتد که طرف مقابل می‌خواهد از راهی که منجر به شکست‌اش در بحث می‌شود خودش را بیرون بکشد و شما را به چاه حرف غیرمنطقی و واکنش عصبی بیندازد.
اگر از قرار گرفتن در این شرایط ناراضی هستید و نمی‌دانید چرا در این موقعیت‌ها گیر می‌افتید، «هنر همیشه بر حق بودن» را بخوانید. آرتور شوپنهاور ، فیلسوف نامدار آلمانی در این کتاب که اثری منحصر به فرد در مجموعه‌آثار اوست، رهنمودهایی برای غلبه بر حریف در بحث و مجادله بیان می‌کند. در این رهنمودها به ظاهر آنچه اصل است غلبه بر حریف به هر تدبیری است، و غالبا مطالبی آمده که جنبه جدلی دارد، نه استدلالی. با این حال از منظری دیگر خواننده در این کتاب با برخی آفات بحث و استدلال آشنا می‌شود. آفاتی که به کرات در گفتگوها و بحث‌های روزمره نیز رخ می‌نماید.
هنر همیشه بر حق بودن
آرتور شوپنهاور
ترجمه عرفان ثابتی


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar