آخرین خبر/ بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می افتد. اگر اتفاق از بیرون بیفتد مثل وقتی که اردنگی میخوریم، می شود زد به چاک اما از درون غیر ممکن است.


کتاب زندگی در پیش رو
رومن گاری


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar