آخرین خبر/ در اکنون‌ به دنیا آمدم، در گذشته زیستم، در آینده از جهانتان خواهم رفت.
در کوچه های دنیا قدم می زدم میان هزاران آمد و شد که ناگهان ایستادم، دیگران رفتند من اما باز گشتم.
آنقدر تا به خانقاهی متروک رسیدم در هزاره ای دور؛ پشمینه پوشی تند خو را دیدم ، زاهدی عبوس را، عارف اهل خوفی را، قلندری مهیب را، تلخ وشی مردم گریز را ؛از عشق بویی نشنیده بود و ترانه نمی دانست و غزل هم.
و شگفتا که از میان این همه مردمان من او را عاشق شدم.
حالا هر چه خوشخویی که دارم از تندخویی اوست و هر شیرینی که در آنم از تلخی اوست و هر امید که می ورزم از خوفناکی اوست و هر لطافت که می بخشم از مهابت اوست.
باید بازگردم ، پشمینه پوشی تندخو مرا منتظر است.

عرفان نظرآهاریهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar