آخرین خبر/ مجنون خواست که پیشِ لیلی نامه نویسد. قلم در دست گرفت و این بیت گفت:
خَیالکَ فِی عَینی وَ اِسمُکَ فی فَمِی؛
وَ ذِکرُکَ فی قَلبی، اِلی اَینَ اکتُبُ..

«خیالِ تو مقیم چشم است،
و نام تو از زبانْ خالی نیست،
و ذکر تو در صمیمِ جان، جای دارد.
پس نامه پیش کِه نویسم؟»
چون تو در این محل‌ها می‌گردی...

قلم بشکست و کاغذ بدرید.

فیه ‌ما فیه/مولاناهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar