آخرین خبر/ عشق فعال بودن است، نه فعل پذیرى؛ پایدارى است، نه اسارت. به طور کلى، خصیصه فعال عشق در درجه اول نثار کردن است، نه گرفتن.
نثار کردن برترین مظهر قدرت آدمى است. در حین نثار کردن است که من قدرت و ثروت و توانایى خود را تجربه مى‌کنم. تجربه نیروى حیاتى و قدرت درونى که بدین وسیله به حد اعلاى خود مى‌رسد، مرا غرق در شادى مى‌کند. من خود را لبریز، فیاض، زنده و در نتیجه شاد احساس مى‌کنم."

هنر عشق ورزیدن/اریک فرومهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar