آخرین خبر/ یاد گرفته‌ام تنهایی را
ماهرانه پشت روزنامه‌ای
پنهان کنم
اما از مهتاب
که بوی شانه‌های تو می‌داد
چیزی را نمی‌توان پنهان کرد.

عباس صفاریهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar